آیین نامه شماره (۹۲) و مکمل های آن

«آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» دانلود فایل PDFآیین نامه شماره ۹۲ شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:  فصل اول- کلیات و تعاریف ماده …

آیین نامه شماره (۸۰) و مکمل های آن

«شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» دانلود فایل PDF آیین نامه شماره (۸۰) شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود   فصل اول- …

آیین نامه شماره (۱) و مکمل های آن

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود ۱دانلود فایل PDFآیین نامه شماره شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود: ماده یک – موسسات بیمه …