استقبال بیمه گران ایرلندی از تغییر و تجدید ساختار در نظام مقررات خدمات مالی

در سال جاری میلادی، با صدور اطلاعیه‌ دولت ایرلند مبنی بر تغییر و تجدید ساختار در نظام مقررات خدمات مالی ایرلند۱،اتحادیه‌ بیمه ایرلند از این اقدام به شدت استقبال کرد. در این خصوص مایکل کمپ‌۲رئیس‌ ارشد اتحادیه بیمه ایرلند۳می‌گوید:””بیمه‌گران‌ ایرلندی از اطلاعیه مربوط به تجدید ساختار جدید در زمینه مقررات مالی ایرلند،استقبال‌ کرده‌اند‘‘.وی اضافه می‌کند””ما معتقدیم مرکز تنظیم مقررات خدمات …