آیین نامه شماره (۹۳) و مکمل های آن

«آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» دانلود فایل PDF آیین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:   فصل اول- تعاریف ماده ۱-اصطلاحات …

آیین نامه شماره (۹۲) و مکمل های آن

«آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» دانلود فایل PDFآیین نامه شماره ۹۲ شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:  فصل اول- کلیات و تعاریف ماده …

آیین نامه شماره (۹۰) و مکمل های آن

«آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» دانلود فایل PDF آیین نامه شماره ۹۰ سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه، به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۳۸ و ۶۴ …

آیین نامه شماره (۸۴) و مکمل های آن

«شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» دانلود فایل PDF  آیین نامه شماره ۸۴ شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول: کلیات ماده ۱- اساس قرارداد: این ‌بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه …

آیین نامه شماره (۸۰) و مکمل های آن

«شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» دانلود فایل PDF آیین نامه شماره (۸۰) شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود   فصل اول- …

آیین نامه شماره (۷۰) و مکمل های آن

شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی دانلود فایل PDF آیین نامه شماره ۷۰ شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه …

آیین نامه شماره (۱) و مکمل های آن

نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود ۱دانلود فایل PDFآیین نامه شماره شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود: ماده یک – موسسات بیمه …